• E-mail:
  • Hasło:
Przypomnij
hasło

Wiadomości

VICHY dezodorant antyperspirant roll-on Beauty Deo 50ml spowalniający odrastanie włosów - Darmowa Wysyłka Kurierska!

VICHY dezodorant antyperspirant roll-on Beauty Deo 50ml spowalniający odrastanie włosów Vichy Dezodorant Beauty Deo pierwszy dezodorant od Vichy opóźniający konieczność (...)

więcej...

Wszystkie wiadomości
  Szukaj:

VICHY IDEAL SOLEIL ochronne mleczko przeciwsłoneczne do twarzy i ciała SPF 50 dla dzieci (300ml)

VICHY IDEAL SOLEIL ochronne mleczko przeciwsłoneczne do twarzy i ciała SPF 50 dla dzieci (300ml) -
Ten produkt należy do kategorii:
 

Ochrona przeciwsłoneczna


 

Seria słoneczna


 

Suplementy diety


Nasza cena:
57.99 zł
DELIKATNE MLECZKO DLA DZIECI SPF 50
Wysoka ochrona skóry wra¿liwej z nietolerancj± s³oneczn±
 
Formu³a Mleczka zosta³a opracowana, aby minimalizowaæ ryzyko alergii.  Szczególnie polecany dla dzieci o jasnej karnacji z nietolerancj± s³oneczn±.
 
  • Chroni przed promieniowaniem UVB i UVA.
  • Bez ¶rodków zapachowych.
  • Wodoodporny.
  • Fotostabilny.
  • Hipoalergiczny.
  • Bez parabenów.
 
FORMU£A DOPASOWANA DO POTRZEB SKÓRY
Formu³a Mleczka zosta³a opracowana, aby minimalizowaæ ryzyko alergii.  Produkt wykazuje wysoki poziom odporno¶ci na wodê. Szczególnie polecany dla dzieci o jasnej karnacji. 
 
SKUTECZNA OCHRONA PRZECIWS£ONECZNA
Produkt zawiera inteligentny system organicznych i mineralnych filtrów, zapewniaj±c skuteczn± ochronê przed szkodliwym promieniowaniem UVB i UVA krótkimi i d³ugimi. Zapewnia skuteczn± ochronê delikatnej skóry dzieci przed poparzeniem s³onecznym oraz uszkodzeniami spowodowanymi ekspozycj± na s³oñce.
Produkt posiada certyfikat zgodno¶ci UVA, informuj±cym o potwierdzanej skuteczno¶ci filtrów w ochronie przed promieniowaniem UVA. Zawarte filtry s± fotostabilne, co oznacza, ¿e nie rozpadaj± siê pod wp³ywem promieni UV. Produkt jest wodoodporny.
 
TOLERANCJA DLA SKÓRY WRA¯LIWEJ
Demokosmetyki Idéal Soleil s± hipoalergiczne oraz nie zawieraj± parabenów. Zosta³y przebadane na skórze wra¿liwej pod kontrol± dermatologiczn±. W ich sk³adzie znajdziesz pielêgnuj±ce skórê sk³adniki aktywne, oraz unikaln± Wodê Termaln± Vichy, bogat± a¿ w 15 niezbêdnych dla skóry minera³ów, które nadaj± jej w³a¶ciwo¶ci koj±ce, wzmacniaj±ce oraz regeneruj±ce skórê.
 
Sposób u¿ycia:
Produkt jest przeznaczony do ochrony przeciws³onecznej skóry cia³a i twarzy. Nanie¶ produkt równomiernie, tu¿ przed wyj¶ciem dziecka na s³oñce. Ponawiaj aplikacjê, aby utrzymaæ odpowiedni poziom ochrony, przede wszystkim po wyj¶ciu z wody, spoceniu, lub wytarciu rêcznikiem.
Cena:
57.99 zł
Ilość
E-farm: Apteka internetowa | Sklep Vichy | Forum