• E-mail:
 • Hasło:
Przypomnij
hasło

Wiadomości

VICHY dezodorant antyperspirant roll-on Beauty Deo 50ml spowalniający odrastanie włosów - Darmowa Wysyłka Kurierska!

VICHY dezodorant antyperspirant roll-on Beauty Deo 50ml spowalniający odrastanie włosów Vichy Dezodorant Beauty Deo pierwszy dezodorant od Vichy opóźniający konieczność (...)

więcej...

Wszystkie wiadomości
  Szukaj:
 1. Sklep prowadzi sprzedaż leków, produktów farmaceutycznych i kosmetyków za pośrednictwem internetu.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie wybrania funkcji "Wyślij zamówienie" na stronie apteki internetowej.
 3. Towar wysyłany jest po skompletowaniu całego zamówienia, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.
 4. Jeżeli zamówienie nie może być skompletowane w podanym czasie, klient może wybrać spośród następujących opcji:
  • czekania na skompletowanie całego zamówienia,
  • wysłania dostępnych towarów i anulowania pozostałej części zamówienia,
  • anulowania całego zamówienia.
 5. Zamówiony towar sklep przesyła na terenie kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej, a za graniczę - Poczty Polskiej.
 6. Za zamówiony towar można zapłacić z góry - przelewem na konto sklepu lub kurierowi przy odbiorze.
 7. Koszt przesyłki kurierskiej na terenie kraju:
  • za pobraniem: 17.98
  • inne formy płatności: 13.98
 8. Koszt wysyłki do krajów Unii Europejskiej oraz USA i Kanady: 74 zł paczką zwykłą, 99 zł paczką priorytetową. Do 2 kg wagi. Wyłącznie wpłata na konto lub kartą - nie wysyłamy za granicę za pobraniem.
 9. Koszt i warunki wysyłki do innych krajów są ustalane indywidualnie.
 10. Ceny są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 12. Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Ilość towarów dostępnych w obniżonej cenie może być ograniczona.
 13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego wysyłkowo bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Sklep zwróci cenę towaru przelewem na podane konto lub przekazem pocztowym, koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.
 14. Towary dostępne w aptece internetowej objęte są gwarancją producenta. Jeżeli towar jest niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony, należy go odesłać na adres sklepu. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, apteka zwróci kwotę równą cenie towaru. Zwrotowi podlega również koszt przesyłki. W razie wątpliwości należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail ze sklepem.
 15. Odsyłając towar należy podać następujące informacje:
  • datę zamówienia
  • nazwę użytkownika,
  • czy jest to zwrot czy reklamacja,
  • w przypadku reklamacji, krótki opis znalezionej wady,
  • numer konta lub adres do przekazu pieniężnego.
 16. Sklep nie udostępnia danych swoich klientów osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko w procesie realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833). Powierzone nam dane są przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi w następujących przepisach:
  1. Ustawia z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  2. Ustawia z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  Klient ma prawo dostępu do swoich danych w sklepie, poprawiania ich i modyfikowania.
 17. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 18. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) pragniemy poinformować, że:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: e-farm.pl s.c. z siedzibą w Rąbieniu (95-070), przy ulicy Pańskiej 14, adres do kontaktu: apteka@e-farm.pl
  2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: apteka@e-farm.pl
  3) Dane będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, sprzedaży i wydawania leków na podstawie recept oraz sprzedaży leków bez recepty
  Zgodnie z:
  a. Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
  b. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w spr. recept lekarskich
  4) Pragniemy również poinformować Państwa dane będą przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie wymaganym ustawowo.
  5) Dane nie będą przekazywane po za granicę Polski.
  6) Dane będą przechowywane przez okres:
  a. Recepty lekarskie oraz wystawiane na ich podstawie odpisy recept – 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
  I. nastąpiła refundacja w przypadku recept na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywnościowego, wyroby medyczne;
  II. zostały zrealizowane – w przypadku innych recept.
  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich
  7) Jednocześnie informujemy , że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.
  8) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,. Skorzystanie z prawa sprzeciwu nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wyniesienia sprzeciwu.
  9) W razie nieprawidłowości ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10) Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wydania/sprzedaży leków.
E-farm: Apteka internetowa | Sklep Vichy | Forum